لرزه گیرهای فنری سیموتک
طراحی و تولید انواع لرزه گیر فنری, مناسب برای جذب ارتعاشات ناشی از کارکرد تجهیزات مکانیکی مانند اگزوزها, چیلرها، برج‌های خنک کننده, تجهیزات صنعتی, فن‌های صنعتی و تجهیزات نصب شده روی ماشینها

لرزه‌گیرهای فنری مهاردار به اشکال مختلف ، برای جذب ارتعاشات ناشی از کارکرد تجهیزات مکانیکی مانند اگزوزها, چیلرها، برج‌های خنک کننده, تجهیزات صنعتی, فن‌های صنعتی و تجهیزات نصب شده روی ماشینها و برای ایزولاسیون شوک و لرزش فرکانس پایین استفاده میگردند. استفاده از این لرزه‌گیرها برای تجهیزاتی که هنگام روشن و خاموش شدن، بارهای دینامیکی قابل توجهی ایجاد می‌کنند، ضروری است. این لرزه‌گیرها دارای پایداری جانبی بالایی بوده و میزان فشردگی اولیه فنر به وسیله پیچ‌هایی در قسمت بالای قاب قابل تنظیم می‌باشد.

لرزه‌گیر اسپرینگ هنگر ( spring hanger ) به منظور جلوگیری از انتقال لرزش به سازه‌ی ساختمان ناشی از سیستم های لوله‌کشی، کانال هوا و تجهیزات معلق مورد استفاده قرار میگیرد.

مدلها :
• لرزه گیر مکانیکی لاستیکی
• لرزه گیر مکانیکی لاستیکی سوراخ دار
• لرزه گیر لاستیکی مهاردار
• لرزه گیر فنری
• لرزه گیر مکانیکی اسپرینگ هنگر
• لرزه گیر فنری مهاردار
• لرزه گیر فنری رابر هنگر
• لرزه گیر فنری پلیت دار

              

دمپرهای جاذب شوک و ارتعاش سیموتک

لرزه گیرهای مهار دار و قابل تنظیم

     

لرزه گیرهای آویز (هنگر) مهار دار و قابل تنظیم

                      

دمپرهای نگهدارنده لوله و اتصالات از سقف